גמלת סיעוד והשירות שמגיע לזכאים

גמלת סיעוד היא גמלת שירותי טיפול לקשישים, הממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי. 
על פי החוק, גמלת הסיעוד ניתנת לגברים ולנשים מעל גיל פנסיה,

המתגוררים בביתם או בדיור מוגן בקהילה, וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום-יום או להשגחה בבית.

הזכאים לגמלת הסיעוד מקבלים עזרה וסיוע אישי באמצעות מטפלים ומטפלות סיעודיות. 

המוסד לביטוח לאומי מפעיל את חוק הסיעוד בשיתוף משרד הרווחה וקופות החולים, מטרת החוק היא לאפשר לקשישים להישאר בקהילה זמן רב ככל שניתן,

תוך שמירה על איכות החיים הגבוהה ביותר האפשרית.

את שירותי הסיעוד מספקים ארגונים וחברות, שהוכרו כנותני שירותי סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי.

עמותת "מטב" היא הארגון הגדול והמקצועי ביותר בארץ הפועל ע"פי חוק סיעוד – לאספקת שירותי סיעוד לגמלאים. העמותה מספקת שירות לכ-27,000 לקוחות בכל רחבי הארץ.

 

Для получения дополнительной информации на русском языке

لمزيد من المعلومات باللغة العربية  

 

לנוחיותכם, תפריט ניווט מהיר בעמוד:

 1. מי זכאי לקבל גמלת סיעוד?
 2. אילו רמות זכאות קיימות?
 3. כיצד נקבעת הזכאות לגמלה והיקפה?
 4. אילו שירותים ניתנים לזכאי גמלת סיעוד?
 5. כיצד מגישים תביעה לקבלת גמלת סיעוד?
 6. מדוע כדאי לקבל שירותי סיעוד מעמותת מטב?

 מי זכאי לקבל גמלת סיעוד?

על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד, יש לעמוד בחמישה תנאים:

 1. ארץ מגורים וגיל: תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (את טבלת גיל הפרישה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי).
 2. מגורים בקהילה: על מבקש הגמלה להתגורר בקהילה.
  אדם המתגורר במוסד, במחלקה סיעודית או בבית אבות אינו זכאי לקבל את הגמלה.
 3. מידת התלות: על מנת להיחשב זכאי לגמלת סיעוד, על הקשיש להזדקק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (הלבשה, רחצה, אכילה וכדומה) או להזדקק להשגחה.
 4. הכנסות: היקף הכנסותיו של הקשיש הוא קריטריון נוסף בחישוב הזכאות לגמלה וכן בקביעת היקפה.
 5. קבלת קצבאות: קשיש זכאי לקבל גמלת סיעוד בתנאי שאינו מקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל קצבה אחרת לשירותים מיוחדים (נכה עבודה או נכה כללי).

לייעוץ בדבר זכאותכם או זכאות בני משפחתכם לקבל גמלת סיעוד, השתמשו במחשבון הזכאות של עמותת מטב או פנו לסניף הקרוב לאזור מגוריכם. אתרו את הסניף הקרוב אליכם ביותר ברשימת הסניפים של מטב
העובדים המקצועיים של עמותת "מטב" עומדים לרשותכם בכל עת.

אילו רמות זכאות קיימות?

על פי החוק נקבעו שלוש רמות לשיעור הגמלה:

 1. רמה א’: מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת, לצורך ביצוע רוב פעולות היום-יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגמלה בהיקף של 9.75 שעות טיפול שבועיות, או 5 שעות טיפול שבועיות במידה והוא בעל הכנסה גבוהה.
 2. רמה ב’: מי שנמצא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לצורך ביצוע רוב פעולות היום-יום, ברוב שעות היממה- זכאי לגמלה בהיקף של 16 שעות טיפול שבועיות, או 8 שעות טיפול שבועיות במקרה של הכנסה גבוהה.
 3. רמה ג’: מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לצורך ביצוע כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה, וכן מיש נמצא זקוק להשגחה מתמדת – זכאי לגמלה של שירותי סיעוד בהיקף של 18 שעות טיפול שבועיות, או 9 שעות טיפול שבועיות לבעל הכנסה גבוהה.
 4. לזכאים ברמות ב’ וג’: ובתנאים מסוימים לזכאים ברמה א' זכות לקבל רישיון להעסקת עובד זר.
 5. זכאים ברמה ב’ או ג’: שאינם מעסיקים עובד זר מקבלים תוספת שעות שבועיות של 4-3 שעות בשבוע, או מחצית מכך לבעלי הכנסות גבוהות.
 6. ניצולי שואה אשר נקבעה להם רמת זכאות ברמה ב’ או ג’ זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד בשבוע (באישור ובמימון הקרן לרווחת ניצולי שואה).

אישור גמלה לתקופה מוגבלת בזמן

במקרים מסוימים, תאושר הגמלה לזמן מוגבל עקב הערכת הביטוח הלאומי כי הצורך בסיוע הוא זמני.

לבני 80 ומעלה תתבצע הערכת תלות חוזרת באופן אוטומטי לקראת תום תקופת הזכאות, על מנת לקבוע האם הם זקוקים להמשך הסיוע.

מקבלי גמלה שמתחת לגיל 80 אשר מעונינים להמשיך לקבל עזרה צריכים להגיש באופן יזום בקשה לבדיקה מחודשת.

כיצד נקבעת הזכאות לגמלה והיקפה?

הזכאות לגמלה והיקפה נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי, חוק סיעוד בבדיקה אישית בביתו של מבקש הבקשה, שמטרתה לבחון את מידת התלות והצורך בעזרה.

הבדיקה מתבצעת על ידי איש מקצוע שהוסמך לכך – אחות, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק.

הבדיקה מקצועית, אובייקטיבית ואחידה; בהתאם לתוצאותיה נקבע האם הנבדק זכאי לגמלה ובאיזה היקף.

כאשר למבקש הבקשה מגבלה זמנית בתפקוד (בעקבות ניתוח, תאונה וכדומה) נקבעת זכאות זמנית.

מה מקבלים הזכאים לגמלה מלאה?

ע"פי חוק הסיעוד, מי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי לחלוטין בסיוע וזקוק לעזרה בביצוע כל פעולות היום יום וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת –

זכאי לקבל גמלה מלאה של שירותי סיעוד בהיקף של 15.5 שעות טיפול שבועיות או 7.75 (7 שעות ושלושה רבעים) שעות טיפול שבועיות לבעלי הכנסה גבוהה.

מה מקבלים הזכאים לגמלה חלקית?

מי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי במידה רבה בסיוע וזקוק לעזרה בביצוע רוב פעולות היום יום וכן מי שזקוק להשגחה –

זכאי לקבל גמלה חלקית של שירותי סיעוד בהיקף של 9.75 (9 שעות ושלושה רבעים) שעות טיפול שבועיות או 5 שעות טיפול שבועיות לבעלי הכנסה גבוהה.

כפי שתוכלו לראות בעמוד הנחות למקבלי גמלת סיעוד, זכאים מקבלי הגמלה להנחות בתשלומי החשמל, המים ותשלומי הארנונה. 

אילו שירותים ניתנים לזכאי גמלת סיעוד?

הזכאים לגמלת סיעוד מקבלים עזרה בביצוע פעולות היום יום ובניהול משק הבית, באמצעות מטפלת סיעודית שהוכשרה על ידי עמותת "מטב".

הסיוע כולל עזרה ברחצה, בישול, הלבשה, הבאת תרופות וליווי לרופא, וכן עזרה בניהול משק הבית, ניקיון הסביבה הקרובה, כביסה, גיהוץ ועריכת קניות.

בנוסף, כל זכאי לגמלת סיעוד המטופל בעמותת 'מטב', מלווה על ידי עובדת סוציאלית או אחות המהווה עבורו כתובת קבועה לקבלת מידע, ייעוץ ותמיכה.

העובד המקצועי מגיע לבית הקשיש לביקורי בית שוטפים, ונמצא בקשר שוטף עם הקשיש, משפחתו והמטפלת האישית שלו.

העובדות הסוציאליות והאחיות מפקחות על הטיפול בקשיש, וכן מדריכות ומלוות את המטפלות האישיות בכל הקשור בטיפול בקשישים.

קיימת אפשרות להמיר את שעות הטיפול, או חלק מהן, בביקור במרכז יום לקשיש, במוצרי ספיגה, בלחצן מצוקה או בשרותי כביסה.

קשישים המעסיקים עובדים לסיוע במרבית שעות היום (לרוב עובדים זרים) זכאים להמיר את שירותי הליווי והעזרה המקצועיים הניתנים על ידי "מטב" בגמלה כספית.

כיצד מגישים תביעה לקבלת גמלת סיעוד?

 1. כדי לקבל גמלת סיעוד יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. את טפסי הבקשה ניתן לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי וכן להדפיס את טפסי הבקשה ישירות מאתר הביטוח הלאומי.
 2. בעת מילוי הטפסים, יש לפרט את מצבו התפקודי של המבקש ואת קשייו התפקודיים וכן לצרף חוות דעת מהרופא המטפל ואישורים על הכנסות.
 3. לאחר מילוי הפרטים יש למסור את הטופס לפקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי או באמצעות אדם המייצג את הקשיש כגון:
  בן משפחה, עובד סוציאלי, אחות וכדומה. על מנת לחסוך זמן כדאי לבדוק את שעות הפתיחה וקבלת הקהל של הסניף הקרוב לביתכם. 
 4. המוסד לביטוח לאומי מתחייב להשיב על הבקשה בתוך 60 יום מיום האחד בחודש העוקב להגשת הבקשה (שוטף 60).
  לכן, מומלץ להגיש את הטפסים מהר ככל האפשר.

מה קורה עד שמתקבל האישור?

לעתים, כאשר חלה הידרדרות פתאומית בתפקוד, נוצר צורך דחוף בקבלת שירותי סיעוד באופן מיידי.

במקרים מיוחדים מספקת עמותת "מטב" את שירותי טרום הסיעוד באופן מיידי וללא קשר לנושא חוק סיעוד,

עוד בטרם אישר הביטוח הלאומי את הבקשה, ללא כל תשלום.
"מטב" תספק שירותי טרום סיעוד כאמור על פי שיקול הדעת המקצועי של עובדיה.

מה קורה אם הבקשה לגימלת סיעוד לא מאושרת?

גמלאי שבקשתו לקבלת גימלת סיעוד נדחתה על ידי הביטוח הלאומי רשאי להגיש ערעור לוועדת הערר של המוסד לביטוח הלאומי.

האם ניתן לרכוש שעות סיעוד באופן פרטי?

מי שאינו זכאי לגימלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי ובכל זאת מעוניין לקבל שירותי עזרה בבית יכול לרכוש שעות עזרה וסיעוד באופן פרטי.

עמותת "מטב" תאתר עבורו את המטפל או המטפלת המתאימים ביותר לצרכיו.

העובד מועסק על ידי עמותת "מטב", הדואגת לתשלום שכרו ולזכויותיו הסוציאליות.

אנשי המקצוע ב"מטב" מלווים את תהליך קליטת העובד בבית הלקוח ומדריכים אותו.

אם מסיבה כלשהי (חופשה, מחלה וכדומה) העובד אינו יכול להגיע לעבודה, מטב" עושה מאמץ לדאוג לפתרון חלופי עבור הלקוח.

למידע נוסף בקרו בעמוד שירותי סיעוד ללקוחות פרטיים

מדוע כדאי לקבל שירותי סיעוד מעמותת "מטב"?

 1. עמותת "מטב" היא הארגון הגדול והוותיק בארץ בתחום שירותי הסיעוד.
 2. "מטב" פועלת כעמותה ללא כוונת רווח שמטרתה לסייע ולתרום לקהילה באמצעות פיתוח והפעלת פרויקטים מגוונים בתחומי הרווחה.
 3. בארגון מועסקים כ- 150 עובדים מקצועיים (עובדים סוציאליים ואחיות המומחים בתחום הסיעוד והטיפול באדם המבוגר), וכן 16,000 מטפלים ומטפלות.
 4. עמותת "מטב" מקיימת קורסים והכשרות מקצועיות למטפלות. כמו כן מקבלות המטפלות הדרכה וייעוץ מאנשי המקצוע בעמותה.
 5. לעמותת "מטב" תו תקן ISO 9001:2000 המבטיח איכות ואמינות בשירות.
  כמו כן היא מפעילה מערכת בקרת שירות כך שלקוחותיה נהנים משקט נפשי, אחריות מקצועית וביטחון אישי.