פינוי בשעת חירום

"תיק לפינוי בשעת חירום"

בהתאם לבקשת המוסד לביטוח לאומי עבור קשישים בודדים,עריריים, סיעודיים אשר זכאים לעזרה בפינוי בשעת חירום,
מצ"ב קובץ להורדה עבור בני המשפחה של הקשישים המכיל את המסמכים הבאים:

  1. היערכות למצב חירום
  2. רשימת תרופות למבוטחים
  3. רשימת אנשי קשר לחירום למבוטח/ת
  4. רשימת מספרי טלפון לגורמי סיוע בשעת חירום