תחרות צילומים מענק לסטודנטים 2021

 

תקנון התחרות :

  • התחרות פתוחה להשתתפות על ידי מטפלות מטב וילדיהן שקיבלו ממטב מענקי לימודים בשנת 2021 בלבד.
  • מטפלות מטב וילדיהן מוזמנות להעלות לפייסבוק צילום שלהן ו/או של ילדיהן יחד עם המענק/ מעטפה /מכתב על קבלת המענק ו/או כל צילום אחר בקשר עם קבלת המענק .
  • על מנת להשתתף בתחרות על המשתתפות בתחרות יהיה לתייג את הפוסט עם התמונה בתג #רקבמטב.
  • ניתן לעלות תמונות ולהשתתף בתחרות עד ל 30/5/2021.
  • מבין כל הצילומים שיועלו לפייסבוק על ידי המטפלות יבחרו על ידי ועדה בת 3 נציגים בהנהלת מטב תמונה אחת מנצחת ו 2 תמונות נוספות (מקום שני ושלישי).
  • המטפלת שתעלה את התמונה שתבחר כתמונה המנצחת תקבל פרס בתווי שי בגובה 600 ₪ למקום השני יתנו תווי שי בגובה 400 ₪ ולמקום השלישי תווי שי בגובה 200 ₪.
  • הפרס יינתן למטפלת גם אם הבן /בת הוא זה שהעלה את התמונה ותייג אותה כאמור. מטב תגלם את שווי המס בו תהייה חייבת המטפלת בגין הזכייה בתחרות.
  • ההשתתפות בתחרות והעלאת תמונה של המטפלת ו/או תמונת בנה /ביתה ותיוגה לצורך ההשתתפות בתחרות כאמור לעיל, מהווים הסכמה ואישור לעמותה, לעשות שימוש בתמונה, במסגרת פרסומי העמותה באמצעי המדיה השונים, לרבות פייסבוק.
  • התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והתחרות פתוחה לכלל מטפלות ומטפלי מטב.