תחרות צילום מענק לסטודנטים

תקנון התחרות :

  • התחרות תהייה פתוחה להשתתפות על ידי מטפלות מטב ו/או ילדיהם שקיבלו מענקי לימודים בשנת 2020 בלבד.
  • מטפלות מטב אלה ו/או ילדיהם יוזמנו להעלות לפייסבוק תמונה שלהם ו/או של ילדיהם יחד עם המענק/ מעטפה /מכתב או תמונה אחרת בקשר עם קבלת המענק .
  • על מנת להשתתף בתחרות על המשתתפים בתחרות יהיה לתייג את הפוסט עם התמונה בתג #רקבמטב.
  • ניתן יהיה לעלות תמונות ולהשתתף בתחרות עד ל 30/9/2020.
  • מבין כל התמונות שיועלו לפייסבוק על ידי מטפלות יבחרו על ידי ועדה בת 3 נציגים בהנהלת מטב תמונה אחת ממנצחת ו 2 תמונות נוספות (מקום שני ושלישי).
  • המטפל/ת שיעלה את התמונה שתבחר כתמונה המנצחת תקבל פרס בתווי שי 750 ₪ ומקום שני 500 ₪ ומקום שלישי 300 ₪.
  • הפרס יינתן למטפלת גם אם הבן /בת הוא זה שהעלה את התמונה ומטב תגלם את שווי המס  בו יהיה חייבות המטפלת בגין הזכייה בתחרות.
  • ההשתתפות בתחרות ומשלוח תמונה של המטפלת ו/או תמונת בנה /ביתה, מהווים הסכמה ואישור לעמותה, לעשות שימוש בתמונה כאמור, במסגרת פרסומי העמותה באמצעי המדיה השונים, לרבות פייסבוק.