שלום כיתה א' – תחרות צילומים 

 תקנון התחרות :

  • התחרות תהייה פתוחה להשתתפות על ידי מטפלות מטב בלבד
  • מטפלות מטב יוזמנו להעלות לפייסבוק תמונה של ילדיהם יחד עם המתנה שחולקה לילדים שעולים לכיתה א' אשר קיבלו ממטב
  • על מנת להשתתף בתחרות על המטפלות  יהיה לתייג את הפוסט עם התמונה בתג # רקבמטב
  • ניתן יהיה לעלות תמונות ולהשתתף בתחרות עד ל31.8.2020
  • מבין כל התמונות שיועלו לפייסבוק על ידי מטפלות יבחרו על ידי ועדה בת 3 נציגים בהנהלת מטב תמונה אחת ממנצחת ו 2 תמונות נוספות (מקום שני ושלישי ) 
  • המטפל/ת שיעלה את התמונה שתבחר כתמונה המנצחת תקבל פרס בתווי שי 750 ₪ ומקום שני ושלישי בסך 300 ₪ כל אחד.  
  • מטב תגלם את שווי המס  בו יהיה חייבות המטפלת בגין הזכייה בתחרות.
  • ההשתתפות בתחרות ומשלוח תמונה של המטפלת ו/או תמונת בנה /ביתה, מהווים הסכמה ואישור לעמותה, לעשות שימוש בתמונה כאמור, במסגרת פרסומי העמותה באמצעי המדיה השונים, לרבות פייסבוק.