הנחות לזכאי גמלת סיעוד

הנחה בארנונה

הנחה בתשלום ארנונה ניתנת באופן אוטומטי על ידי הרשות המקומית -הרשות המקומית מקבלת בסוף כל שנה מהמוסד לביטוח לאומי את רשימת הזכאים לגמלת סיעוד.
במקרים שבהם הגמלה ניתנה לאחר שכבר נשלח חשבון הארנונה, יש לגשת לרשות המקומית ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה.

במקרים שבהם גמלת סיעוד מאושרת לתקופה קצרה יש לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה הזמנית על מנת לקבל הנחה בארנונה לתקופה זו.

הנחה בחשבון המים

החל מה- 1/7/2012 מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של לפחות 150% זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך.

ההטבה ניתנת אוטומטית על פי רשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי אל תאגידי המים.
כיוון שמדובר בהטבה חדשה יחסית ברשות המים הודיעו כי עדכון רשימות עשוי להמשך מספר חודשים אך ההטבה תינתן רטרואקטבית מה- 1.7.2012.

משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המים שניתן לצרוך בתעריף הנמוך לחודש, כלומר:
כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לקבל 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריף הנמוך.

במידה ואינכם מקבלים הנחה זו.
יש לפנות בבירורים לתאגיד המים המקומי או לסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריך לבירורים ולבקש להיכלל ברשימת הזכאים.
בכל מקרה, ההטבה תינתן באופן רטרואקטיבי ממועד הזכאות שייקבע (אך לא מוקדם מ 1/7/2012).

הנחה בחשבון חשמל

זכאי גמלת סיעוד ברמה ג', כלומר 168% גמלה בהיקף של 18 שעות שבועיות, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשבון החל מיום 1.5.2012.

ההנחה היא בגובה של 50% מ 400- קוט"ש הראשונים בכל חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד על-פי התעריף שבתוקף בתקופת הצריכה, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

קביעת הזכאים נעשית אך ורק על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש קובץ מעודכן לחברת החשמל ובו שמות הזכאים.
כמו כן המוסד לביטוח לאומי שולח לכל זכאי הודעה בדבר זכאותו.

חברת החשמל נותנת את ההנחה אוטומאטית בחשבון החשמל רק ללקוח, לגביו יש התאמה בין הנתונים הרשומים בקבצים של חברת החשמל, לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (שם + מס' תעודת-זהות).

ההנחה ניתנת על-פי שם ומספר תעודת-הזהות של הזכאי, שהוא לקוח רשום בחברת החשמל.
לקוחות אשר קבלו הודעה מהמוסד לביטוח לאומי כי הם זכאים להנחה והם גם לקוחות רשומים בחברת החשמל (שם + מס' תעודת-זהות).
אולם ההנחה אינה מופיעה בחשבון החשמל שהם מקבלים.
ולכן הם צריכים להתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 (שיחת-חינם מטלפון קווי).
ולעדכן את פרטיהם (כולל מס' תעודת-זהות), אצל נציג השירות של חברת החשמל.

היות ומדובר בהטבה שהתווספה לאחרונה, ייתכן והעברת פרטי הזכאים מהמוסד לביטוח לאומי תימשך זמן מה.
אולם עם קבלת הרשימות הזכאים יקבלו את ההנחה רטרואקטיבית החל מיום 1.5.2012.

החזר דמי נסיעה באמבולנס

אזרחים ותיקים מעל גיל 80 אשר זכאים להבטחת הכנסה וגמלת סיעוד ברמות 5 או 6 זכאים להחזר של 50% מעלות הנסיעה באמבולנס לבית חולים. ההחזר ינתן כנגד קבלה.