קול קורא- מועד הגשת הבקשות הסתיים

עמותת מטב מזמינה יזמות.ים ועמותות העוסקים בתחומי הרווחה והפגת הבדידות של האזרחים הוותיקים להגיש מועמדות לפרוייקטים המקדמים את איכות החיים של האזרחים הוותיקים.

בין הפרויקטים שיבחרו יחולקו 400,000 ₪ למימון הפרויקט. הפרויקט ישולב בקרב לקוחות מטב על מנת לקדם בצורה רחבה את איכות חייהם של אזרחים ותיקים בישראל.

הפרויקטים שהשתתפו בשנת 2021 עסקו במגוון תחומים כגון: שיפוצים, טכנולוגיה, הפגת בדידות, חיבור קהילתי, טיפול בירידה קוגניטיבית ועוד.

הגשת מועמדות עד ה- 30.4.2022

להגשת מועמדות