עשייה חברתית ופרוייקטים

אנו בעמותת מטב מאמינים בחשיבות התרומה לחברה ולקהילה ועל כן אנו פועלים ללא הרף למען אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית.
עמותת מטב מפעילה תוכניות ופרוייקטים רבים בתחומים שונים למען החברה והקהילה בישראל.