העסקת מטפלים זרים בסיעוד – כל מה שצריך לדעת

 

 

עמותת מטב שמחה ללוות אתכם בהחלטה להעסיק מטפל זר בסיעוד, עבור קרוב המשפחה שלכם. כניסתו של המטפל הזר תסייע לכם לקבל את העזרה הנדרשת בביתו המוכר והאהוב של קרוב המשפחה. מדובר בתהליך מורכב, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה רגשית בדיוק בשביל זה אנחנו פה!.
נשמח לסייע ולעזור לכם בכל שאלה או בעיה, וללוות אתכם לאורך כל שלבי התהליך.
המידע שלפניכם כולל מידע תמציתי וחשוב לגבי העסקת מטפל זר, על פי חוקי מדינת ישראל, והוא מעודכן לחודש אפריל 2023 . חשוב להבהיר שמסמך זה לא מהווה תחליף לייעוץ עם גורמים מקצועיים, ובכלל זאת ייעוץ משפטי כאשר נדרש. כמו כן, חוקי העבודה משתנים מעת לעת, ולכן חשוב לעקוב אחרי שינויים ועדכונים מולנו ובאתרי האינטרנט הרלוונטיים, וכמובן להתייעץ איתנו בכל שאלה. למען הסר ספק, יובהר כי מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

אם בן המשפחה שלכם, זכאי לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, אנחנו במטב נוכל לסייע בכך שנעסיק את המטפל בהיקף הזכאות שאושר לכם מביטוח לאומי, וגם נלווה אתכם ואת המטפל לאורך הדרך:

  • ייעוץ, הדרכה וליווי, על ידי עובדות סוציאליות ואחיות מוסמכות המתמחות בסיעוד.
  • ביקורי בית תקופתיים לצורך בקרה, הדרכה ומעקב אחרי הטיפול.  
  • ייעוץ בנושא תנאי העסקה של המטפל. 
  • קורסים והדרכה מקצועית למטפל (בתיאום אתכם).
  • סיוע באיתור מטפל מחליף במקרה של היעדרות (חופשה, מחלה וכו').  

בכל שאלה או צורך נוסף בהתייעצות אנחנו פה בשבילכם – מוזמנים לפנות אלינו: רשימת סניפי "מטב"

 

קבלת אישור להעסקת מטפל זר

כדי להעסיק מטפל זר בסיעוד, יש להסדיר במשרד הפנים היתר העסקה על שם המטופל וכן אשרת עבודה למטפל הזר על שם המטופל. כדי להסדיר את חוקיות ההעסקה, יש להירשם בתאגיד עובדים זרים לסיעוד, שהינו הגוף המורשה מטעם משרד הפנים לתיווך, הבאה והשמת עובדים זרים.

הצוות המקצועי שלנו במטב, ישמח לסייע לכם וללוות אתכם בהתקשרות עם תאגיד מקצועי ואמין.

להלן הרשימה לעיונכם: רשימת לשכות פרטיות מורשות בענף הסיעוד .

חוזה עבודה: 

על פי חוק, המעסיק מחויב לחתום עם המטפל הזר, על חוזה עבודה בשפות המובנות למעסיק ולמטפל הזר,  ולתת למטפל הזר העתק. על התאגיד עמו התקשרתם לתת לכם את נוסח החוזה.

 

מה כולל שכר המטפל הזר?

שכר בסיס: 

המטפל זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום במשק. נכון לחודש אפריל 2023  שכר המינימום במשק הינו  ₪5,571.75, כלומר שכר יומי של 222.87 ש"ח  לפחות. ולא פחות מ- 30.61 ש"ח עבור שעת עבודה. שכרו של המטפל, ייקבע ביניכם ובין  העובד. ניתן להפחית מהשכר שנקבע רק ניכויים המותרים על פי דין (ראו בהמשך המסמך). 

בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי, על המעסיק לשלם את שכר המטפל בהעברה בנקאית לחשבונו או בהמחאה לפקודת המטפל הזר, אנו ממליצים לשמור תיעוד מסודר של התשלומים. חובה לשלם את השכר לא יאוחר מה-9 בחודש עבור החודש הקודם (את שכר ספטמבר יש לשלם עד ה-9 באוקטובר, וכדומה).

ניכויי שכר: 

מעסיק רשאי לנכות משכרו של המטפל הזר ניכויים המותרים בחוק, ביניהם: ביטוח רפואי, עלויות נלוות למגורים, הוצאות נלוות וחובות של העובד למעסיק. את רשימת הניכויים המלאה ניתן למצוא באוגדן הזכויות והחובות של רשות האוכלוסין וההגירה, המצורף למסמך זה* (עמ' 14) הניכוי החודשי המרבי המותר הוא עד 25% משכרו של המטפל הזר. כל הניכויים צריכים להופיע גם בהסכם, שעליו תחתמו עם המטפל.

דמי כיס:

דמי הכיס בגובה של ₪100 , נחשבים מקדמה על חשבון שכרו החודשי של המטפל, והם חלק בלתי נפרד מהשכר החודשי. חוזה מקובל לתת את דמי הכיס בסוף השבוע, לקראת היציאה של המטפל ליום המנוחה השבועי.

השתתפות במימון שכר המטפל/ת: 

היה ובן המשפחה שלכם זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, אנו במטב נוכל לסייע לכם במימון שכרו החודשי של המטפל הזר. אנחנו נעסיק את המטפל בהיקף הזכאות שאושר ע"י הביטוח הלאומי, ואתם תשלמו רק את ההפרש בין שכרו החודשי של המטפל לבין הסכום שישולם למטפל על ידי מטב בכל חודש.

ביטוחים שעליכם להסדיר עבור המטפל/ת

ביטוח רפואי:

חובה על המעסיק (המטופל) לרכוש ולהסדיר ביטוח בריאות למטפל הזר. ניתן להסדיר את הביטוח הרפואי באמצעות תאגיד העובדים הזרים עמו התקשרתם או לפנות לסוכן הביטוח שלכם.

ביטוח לאומי: 

המעסיק חייב לבטח את המטפל במוסד לביטוח לאומי. שיעור התשלום הוא  2% מהשכר המשולם. לפתיחת התיק לעו"ז בביטוח הלאומי .

פנסיה:

כל מעסיק בישראל חייב לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיו. נכון לחודש אפריל 2023 , שיעורי ההפרשה עומדים על 6.5% מהשכר עבור גמל וכן הפרשה של 6%  משכר עבור פיצויים – על חשבון המעביד, והפרשה בשיעור של  6% על  חשבון העובד עבור גמל. את הסכומים הללו יש להפריש עבורו בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין (צו הרחבה לפנסיה חובה) נכון לחודש אפריל 2023 המעסיק אינו מחויב בהפרשת חלקו של העובד הזר ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו בגין גמל.

יש להתעדכן בהנחיות שמפרסם משרד העבודה בעניין. חשוב שתדעו: עמותת מטב מפקידה למטפל כספים בקרן הפיקדונות, בהתאם לכללים החלים עליה, על פי היקף העסקת המטפל על ידה, ובהתאם להוראות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים).

 

חופשה ומנוחה:

 

חופשה ומנוחה: 

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 המטפל זכאי למנוחה שבועית על פי הדת והלאום שלו. בהתאם לפסיקה, אורך יום המנוחה השבועי הינו 25 שעות לכל הפחות. נכון לחודש אפריל 2023, לרבות על פי הנחיות הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, מטפל שעבד ביום המנוחה זכאי לתוספת בסף 150% (סכום שלא יפחת מ- 380 ש"ח).

ימי חג: 

המטפל זכאי ל- 9 ימי חג בשנה, לפי הדת והלאום שלו ו/או כפי שיוסכם בין הצדדים בתחילת ההעסקה. מטפל שיצא לחופש בחג, זכאי למשכורתו החודשית הרגילה. במידה והמטפל עובד בימי החג, נכון לחודש אפריל 2023 הוא זכאי לתוספת בסך 150% (סכום שלא יפחת מ- ₪380 ) על פי הנחיות הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה.

דמי הבראה

מטפל שהשלים שנת עבודה אחת, זכאי ל- 5 ימי הבראה בשנה השנייה והשלישית מגיעים לו 6 ימי הבראה בכל שנה ובשנה הרביעית עד העשירית – 7 ימים בכל שנה.

תעריף יום הבראה- 378 ש"ח.

ימי מחלה

מטפל זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם לוותק התעסוקתי שלו, כנגד הצגת אישור רפואי.

היום הראשון – ללא תשלום. היום השני והשלישי – 50% מהיום הרביעי ואילך – 100%.

חופשה שנתית

המטפל זכאי לחופשה שנתית על פי חוק, מספר ימי החופשה גדל בהתאם לוותק שלו. חל איסור לפדות את ימי החופשה השנתיים בכסף במהלך תקופת עבודתו של המטפל הזר.

תעריף יום חופשה- 222.87 ש"ח.

להלן טבלת זכאות לימי חופשה, נכון לחודש אפריל 2023 לעובדים 6 ימים בשבוע:

 

ותק בשניםזכאות בימים (ברוטו)זכאות בימי עבודה (נטו)
1-51614
61816
72118
82219
92320
102421
112522
122623
132724
14+2824

הפסקת עבודה על מטפל:

הודעה מוקדמת: 

על המעסיק ועל המטפל הזר, לתת הודעה מוקדמת בכתב, בטרם פיטורים או התפטרות. 

תקופת ההודעה המוקדמת, נגזרת מאורך תקופת העסקת המטפל הזר אצל המעסיק הנוכחי.

פיצויי פיטורין: 

מטפל זר, שהשלים שנת עבודה ומעלה, זכאי לפיצויי פיטורין אם פוטר או הפסיק את עבודתו בשל סיבה המזכה בפיצויי פיטורין על פי דין.

חישוב גובה הפיצויים: 

שיעור פיצויי הפיטורין הוא שכר חודשי, לכל שנת עבודה אצל המעסיק הנוכחי. לידיעתכם, מטב מפרישה פיצויים עבור המטפל ממועד תחילת ההעסקה במטב. וזהו יתרון נוסף בהעסקה משותפת עם מטב.

עובדת אשה – מטפלת בהריון: 

על מטפלת זרה שהיא אישה חל גם חוק עבודת נשים, הקובע בין היתר איסור לפטרה במהלך היריון, במהלך חופשת לידה ובמהלך 60 הימים ולאחריה, אלא אם ניתן אישור בכתב, מהממונה על חוק עבודת נשים  במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

איסור על תקיפה והטרדה מינית

החוק בישראל אוסר על תקיפה/הטרדה מינית, ובכלל זאת איום לפטר מטפל אם יסרב למגע מיני, הצעות בעלות אופי מיני, וכמובן מגע מיני לא רצוי או חשיפת אזורי גוף פרטיים בפני העובד/ת.

איסור החזקה בדרכון של מטפל/ת

אסור למעסיק להחזיק בדרכון של עובד, הדבר מהווה עבירה פלילית.

למידע נוסף ולבירורים בנושא העסקת מטפל זר בסיעוד, מטב מזמינה אתכם ליצור קשר ולקבל מענה לכל מה שמוטב לדעת.  

למטב סניפים בכל רחבי הארץ, לקבלת פרטי הסניף הקרוב אליכם: רשימת סניפי ״מטב״

אוגדן זכויות וחובות עובדים זרים בענף הסיעוד, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.

זכותון לעובד זר ומידע נוסף, בשפות השונות, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.