עדכון במדיניות בדיקות ובידודים למי שנחשפו למאומת החל מ-19.1.2022- עברית