עדכון במדיניות בדיקות ובידודים למי שנחשפו למאומת החל מ-7.1.2022- רוסית