מידע כללי לזכאי גמלת סיעוד

מהי גמלת סיעוד?

בדיקת הכנסות

למילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

מה תפקיד המטפלת הסיעודית?

זכויות נוספות שייתכן ומגיעות לכם

מתי אפשר להגיש בקשה לבדיקה מחדש?

מקבל/ת גמלת סיעוד רשאי/ת להגיש בקשה לבדיקה מחדש של רמת הזכאות שנקבעה לו/ה במקרים האלה:

  • נקבעה לו/ה תקופת זכאות זמנית, והוא/היא זקוק/ה להמשך השירות.
  • חלה החמרה במצב הבריאותי.
  • הוא/היא מקבל/ת גמלת סיעוד מופחתת בגלל הכנסות, וחלה ירידה בהכנסותיו.

כתוצאה מהבדיקה החוזרת, רמת הזכאות לגמלה עשויה לגדול, אך עשויה גם להישאר ללא שינוי, או אפילו להתבטל.

ליצירת קשר עם מנהל/ת הטיפול בעמותת מטב.

להגשת תביעה און ליין לבדיקה מחדש בגין החמרה בסיעוד.

להורדת טופס תביעה לבדיקה מחדש בגין החמרה בסיעוד .

למידע נוסף על בקשה לבדיקה מחדש באתר הביטוח הלאומי .

עזרה סיעודית נוספת לניצולי שואה

זכאי/ם לגמלת סיעוד מביטוח לאומי עשויים להיות זכאים לתוספת של עד 9 שעות סיעוד (נוסף על השעות הניתנות על ידי הביטוח הלאומי), במקרים שבהם הניצול/ה עונה על התנאים הבאים:

  • מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו: רומניה, בולגריה, צרפת, איטליה והונגריה וסבלו מרדיפות הנאצים.
    כמו כן, מי שברחו משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה וכיבוש עד ליום 8.5.1945.
  • נפגע השואה הינו סיעודי, תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום, והוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד בשיעור 150% או 168%, או זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 105% או 175% או זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות.

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה אשר אושפזו בבתי חולים ולאחר השחרור שבים בחזרה לקהילה ללא יכולת לטפל בעצמם.
במקרים אלו הקרן דואגת לממן עבור הזכאים 50 שעות סיעוד שניתנים עם השחרור מבית החולים לתקופה של חודשיים או עד קבלת גמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

השירות ניתן בתנאי שההכנסה החודשית של הניצול אינה עולה על 7,556 ₪, לפי הגדרת הנצרך על פי הרשות לזכויות ניצולי שואה (הלשכה לשיקום נכים לשעבר) במשרד האוצר.

עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של בתי החולים, בזמן האשפוז.

 

למידע על תכנית "עכשיו זה הזמן" – מיזם ארצי להפגת בדידות של ניצולי שואה

למידע נוסף על אפיקי סיוע באתר הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל