מדריך להתנהלות בימי הקורונה לעובדים זרים בענף הסיעוד- 13.8.2020