שירותי סיעוד מטעם המחלקות לשירותים חברתיים

המחלקות המקומיות לשירותים חברתיים מטעם השירות לזקן במשרד הרווחה מעניקים טיפול סיעודי לקשישים ועזרה בניהול משק הבית,

כאשר מצבו של הקשיש לא מאפשר להתנהל בעצמאות ומחייב לדעתם עזרה שכזו.

סוגי השירותים הניתנים הם:

  • טיפול אישי.

  • מטפלים לקשישים.

  • מטפלים סיעודיים לקשישים.

  • עזרה ביתית.

  • טיפול הכולל את כולם יחד.

שירותים אלה ניתנים לקשישים שאינם זכאים לגמלה לפי חוק סיעוד,

מכיוון שלא עמדו בכל הקריטריונים שנקבעו בחוק, אך נמצא שהם זקוקים לטיפול סיעודי.

מטב מספקת שירותי סיעוד לקשישים הכולל מטפלים למחלקות השירותים החברתיים בכל רחבי הארץ.