טופס בקשה להשתתפות והשקעה חברתית מעמותת מטב

מועד הגשת הבקשות להשתתפות והשקעה חברתית תם
תודה רבה לכל הפונים.

פרוייקטים חברתיים שהובילה העמותה >

מעבר לעמוד הבית של העמותה >