גמלת סיעוד – עמוד 7

אילו שירותים ניתנים לזכאי גמלת סיעוד?

הזכאים לגמלת סיעוד מקבלים עזרה בביצוע פעולות היום יום ובניהול משקה בית, באמצעות מטפלת סיעודית שהוכשרה על ידי עמותת מטב.

הסיוע כולל עזרה בדברים כמו:
רחצה, בישול, הלבשה, הבאת תרופות וליווי לרופא.
וכן עזרה בניהול משק הבית, ניקיון הסביבה הקרובה, כביסה, גיהוץ ועריכת קניות.

בנוסף, כל זכאי לגמלת סיעוד המטופל בעמותת מטב, מלווה על ידי עובדת סוציאלית או אחות, המהווה עבורו כתובת קבועה לקבלת מידע, ייעוץ ותמיכה.
העובד המקצועי מגיע לבית הקשיש לביקורי בית שוטפים, ונמצא בקשר שוטף עם הקשיש, משפחתו והמטפלת האישית שלו.
העובדות הסוציאליות והאחיות מפקחות על הטיפול בקשיש, וכן מדריכות ומלוות את המטפלות האישיות בכל הקשור בטיפול בקשיש.

קיימת אפשרות להמיר את שעות הטיפול, או חלק מהן, בביקור במרכז יום לקשיש, במוצרי ספיגה, בלחצן מצוקה או בשרותי כביסה.

קשישים המעסיקים עובדים לסיוע במרבית שעות היום (לרוב עובדים זרים) זכאים להמיר את שירותי הלווי והעזרה המקצועיים הניתנים על ידי מטב בגמלה כספית.