גמלת סיעוד – עמוד 2

מטב סיעוד

  • טיפול אישי בבית: שירותי סיעוד לזכאי גמלת סיעוד וללקוחות פרטיים
  • עובדים זרים: העסקת עובדים זרים עבור זכאי גמלת סיעוד
  • בתי אבות: יעוץ אישי וליווי לקראת מעבר לבית אבות
  • כשצריך עזר: שירותי השגחה אישית למאושפזים בבית חולים