גמלת סיעוד – עמוד 10

טרום סיעוד, מה קורה עד שמתקבל האישור?

לעתים, כאשר חלה הידרדרות פתאומית בתפקוד, נוצר צורך דחוף בקבלת שרותי סיעוד באופן מיידי.

במקרים מיוחדים אלה מספקת עמותת “מטב” את שירותי הסיעוד באופן מיידי, עוד בטרם אישר המוסד לביטוח לאומי את הבקשה, ללא כל תשלום.
תקופה זו מכונה: “טרום סיעוד”.

“מטב” מספקת שירותי טרוםסיעוד בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.