ועד מנהל

חברי הועד המנהל של עמותת מטב:

עמי ברגמן ז"ל – יו"ר הוועד המנהל עד 2020
עובד סוציאלי, בעל תואר מ.א בעבודה סוציאלית.

פרופ' יוסי תמיר – יו"ר הוועד המנהל 
כיהן כפרופסור באוניברסיטה העברית, היה מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מנכ"ל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל וכן מילא תפקידי ניהול בג'וינט ישראל.

מר בנימין גדליהו 
בעל תואר בעבודה סוציאלית.

ד"ר יוספה שטיינר
עובדת סוציאלית בעלת תואר PH.D.

פרופ' לאה קסן
עובדת סוציאלית בעלת תואר פרופסור לעבודה סוציאלית.

גב' נוגה פורטר
עובדת סוציאלית בעלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית.

גב' לאה גורה
עורכת דין.

ד"ר עמוס אבגר
בעל תואר PH.D בתכנון עירוני.

מר רמי ארז
יועץ ארגוני ואסטרטגי.

מר יעקב אייזנר
מנכ"ל בנק ירושלים לשעבר

גב' אברמוב ריטה
עובדת סוציאלית בעלת תואר MPH

מר יוסי עופר
יועץ לתכנון אינטגרטיבי

פרופ' יורם מערבי
מומחה לרפואה גריאטרית

גב' דפנה לב
בעלת תואר שני במינהל החינוך

גב' אילנה ברגמן
עובדת סוציאלית