ועד מנהל

חברי הועד המנהל של עמותת מטב:

עמי ברגמן ז"ל – יו"ר הוועד המנהל 
עובד סוציאלי, בעל תואר מ.א בעבודה סוציאלית.

מר בנימין גדליהו – יו"ר הוועד המנהל
בעל תואר בעבודה סוציאלית.

ד"ר יוספה שטיינר
עובדת סוציאלית בעלת תואר PH.D.

פרופ' לאה קסן
עובדת סוציאלית בעלת תואר פרופסור לעבודה סוציאלית.

גב' נוגה פורטר
עובדת סוציאלית בעלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית.

גב' לאה גורה
עורכת דין.

ד"ר עמוס אבגר
בעל תואר PH.D בתכנון עירוני.

מר רמי ארז
יועץ ארגוני ואסטרטגי.

מר יעקב אייזנר
מנכ"ל בנק ירושלים לשעבר

גב' אברמוב ריטה
עובדת סוציאלית בעלת תואר MPH

מר יוסי עופר
יועץ לתכנון אינטגרטיבי

ד"ר יורם מערבי
מומחה לרפואה גריאטרית

גב' דפנה לב
בעלת תואר שני במינהל החינוך