ועד מנהל

חברי הועד המנהל של עמותת מטב:

עמי ברגמן- יו"ר הועד המנהל.
עובד סוציאלי, בעל תואר מ.א בעבודה סוציאלית.

ד"ר יוספה שטיינר
עובדת סוציאלית בעלת תואר PH.D.

פרופ' לאה קסן
עובדת סוציאלית בעלת תואר פרופסור לעבודה סוציאלית.

גב' נוגה פורטר
עובדת סוציאלית בעלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית.

גב' לאה גורה
עורכת דין.

ד"ר עמוס אבגר
בעל תואר PH.D בתכנון עירוני.

מר בנימין גדליהו
בעל תואר בעבודה סוציאלית.

מר רמי ארז
יועץ ארגוני ואסטרטגי.