אגרת 415 לה- התמודדות עם נגיף הקורונה פניה למטפלים 27.1.21