דיני עבודה וזכויות עובדים זרים בסיעוד

חוקי העבודה במדינת ישראל חלים על מטפל זר בדיוק כמו על עובד ישראלי.

לכן, כאשר אתם מעסיקים מטפל זר, עליכם לקיים את כל דיני העבודה של מדינת ישראל.

לנוחיותכם, ריכזנו תמצית של חוקי העבודה העיקריים – המידע המובא כאן מעודכן לינואר 2020 והוא אינו מחליף היוועצות בגורמים מקצועיים או ייעוץ משפטי מתאים.

אנו ממליצים לעקוב באתרי האינטרנט הרלוונטיים אחר שינויים ועדכונים, ולהתייעץ בכל מקרה של ספק.

העסקה והסכם עבודה

העסקה חוקית

כדי להעסיק מטפל זר בסיעוד יש צורך בקבלת היתר בתוקף מיחידת ההיתרים שבמשרד הפנים וברישום בלשכה פרטית מורשית. לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר עבור המטפל הזר אשרת עבודה באמצעות הלשכה הפרטית בה אתם רשומים. העסקת מטפל זר ללא אשרה, גם אם יש היתר בתוקף,אסורה.

הסכם עבודה

חובה לחתום עם המטפל הזר על חוזה העסקה מפורט וברור ככל האפשר, ב-2 עותקים: בעברית ובשפתו של המטפל.
ולמסור למטפל הזר עותק מהחוזה. תוכלו לבקש מלשכת ההשמה שלכם לספק לכם חוזה מתאים.

*מומלץ להכין תיקייה מסודרת שבה יתויקו כל המסמכים הנוגעים להעסקת המטפל הזר:
חוזה העסקה, ביטוח רפואי, תיעוד תשלומים וכו. יש לערוך רישום מסודר, באופן ובשפה המובנים למטפל הזר, של כל התשלומים שקיבל ושליציאותיו לחופשות ולימי חג,ולהחתים אותו לצד הרישום.
המסמך עליו חותם המטפל הזר צריך להיות בשפה המובנת לו.
יש לערוך רישום מסודר, באופן ובשפה המובנים לעובד, של כל התשלומים שקיבל ושל יציאותיו לחופשות ולימי חג, ולהחתים אותו לצד הרישום. המסמך עליו חותם המטפל צריך להיות בשפה המובנת לו.

שכר המטפל הזר

שכר המטפל נקבע במשא-ומתן בין המשפחה למטפל, ובלבד שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק. שכר המינימום, לו זכאי כל עובד לרבות מטפל זר המועסק בישראל, הינו לכל הפחות 5,300 ₪ ברוטו לחודש, עבור משרה מלאה ועל פי הפרקטיקה הנוהגת סך של 29.12 ₪ ברוטו לשעה (לאור צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק מחודש אפריל  2018). סכום שכר המינימום החודשי ע"פ חוק נכון לחודש דצמבר 2017 ומשתנה מעת לעת, ועל כן עליכם להתעדכן האם חל שינוי בגובה שכר המינימום. ניתן להפחית מהשכר שנקבע ניכויים המותרים על פי דין. את שכר העובד יש לשלם לחשבון הבנק שלו, ורצוי לשמור תיעוד של התשלום

ניכויי שכר

סכומי הניכויים המופיעים להלן הינם הסכומים המקסימליים שמותר לנכות, והם מעודכנים לינואר 2020. מומלץ להתעדכן אודותיהם באתרי האינטרנט הרלוונטיים.

 1. מחצית מעלות הביטוח הרפואי בפועל ועד סך 143.97 ₪ לחודש.
 2. עלויות נלוות למגורים בבית המטופל (ארנונה ושימוש במים ובחשמל): עד 80.47 ₪ לחודש.
 3. סכום חודשי עבור מגורים הולמים: הסכום נקבע בהתאם לאזור המגורים של הלקוח ושונה בין מגורים בדירה שאינה בבעלות הקשיש לבין מגורים בדירה שהינה בבעלות הקשיש.

כאשר המגורים הינם בדירה שבבעלות הקשיש:

מחצית מהסכומים המפורטים להלן.

כאשר המגורים הינם בדירה שאינה שבבעלות הקשיש:

 • ירושלים – 423.91 ₪.
 • תל אביב – 482.02 ₪.
 • חיפה – 321.37 ₪.
 • אזור המרכז – 321.37 ₪.
 • אזור דרום 285.69 ₪.
 • אזור הצפון – 262.87 ₪.

4. על פי הפסיקה, ניתן לנכות משכר המטפל הזר עד 10% משכר המינימום עבור מזון, משקה ומוצרי היגיינה. כדי לעשות זאת בהתאם להוראות הדין, יש להחתים את העובד על סעיף בחוזה המתורגם לו לשפתו (או על מסמך נפרד המתורגם לו) כי הוא מודע לכך שחלק משכרו משולם לו ב"שווה כסף" (כלומר -במזון, משקה ומוצרי היגיינה),וכי הוא מאשר זאת בחתימתו. ללא חתימת העובד ואישורו לא ניתן לנכות סכום זה.

חשוב לציין כי הסכומים כאמור הינם הסכומים המקסימליים שניתן לנכות משכרו של המטפל. במקרה בו מנוכים משכרו של העובד סכומים נוספים (למשל עבור החזר הלוואה מהמעסיק,הוצאות טלפון או אינטרנט וכיו"ב) לא יעלו כל הניכויים יחד לא יעלו על 25% משכרו של המטפל. מובן שאין חובה לנכותם במלואם או בכלל- בפועל כחלק מהמו"מ מול המטפל ניתן להסכים על ניכויים בסכום נמוך יותר.

השתתפות במימון שכר המטפל

באם אושרה למטופל זכאות לגמלת סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי, גמלת הסיעוד תוכל לסייע לכם לממן את הוצאות העסקת המטפל הזר. במקרה זה, עמותת מטב היא זו שתשלם לעובד שכר בגין מספר השעות שאושר על ידי המוסד לביטוח לאומי- ואתם תשלמו רק את ההפרש בין השכר שנקבע ביניכם לבין המטפל לסכום ששולם כשכר עבודה בלבד.

מועד התשלום

חובה לשלם שכר לא יאוחר מה- 9 לחודש, עבור החודש הקודם. איחור בתשלום עלול לגרור תביעה לפיצוי בגין הלנת שכר.

 

זכויות עובדים זרים בסיעוד

יום מנוחה שבועי

העובד זכאי למנוחה שבועית, על פי דתו ולאומו. במידה והמטפל עבד ביום המנוחה השבועי לבקשתכם- הוא זכאי לתוספת תשלום. אנו ממליצים לזכור שיום המנוחה השבועי חשוב מאד להתרעננות ולצבירת כוחות, ולכן לא מומלץ להעסיק בו את המטפל בקביעות. העסקה קבועה של 7 ימים בשבוע אסורה גם לפי החוק.

חופשה שנתית

המטפל זכאי לחופשה שנתית על פי חוק. מספר ימי החופשה גדל בהתאם לוותק של המטפל. יום המנוחה השבועי לא נכלל במניין ימי החופשה השנתית. מטפל שיצא לחופשה מקבל עבור ימי החופשה שנוצלו את השכר החודשי הרגיל. זכותו של עובד לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה היא זכות בסיסית ויסודית במשפט העבודה.

להלן טבלת זכאות לימי חופשה נכון לחודש ינואר 2020 לעובדים 6 ימים בשבוע:

*על פי חוק חופשה שנתית, בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה. זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) = זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה.

ותק בשניםזכאות בימים (ברוטו)זכאות בימי עבודה (נטו)
1-51614
61816
72118
82219
92320
102421
112522
122623
132724
14+2824

זכויות ותנאים נוספים

חגים

המטפל זכאי ל- 9 ימי חג בשנה. לפי דתו ולאומו  ו/או כפי שיוסכם בין הצדדים בתחילת ההעסקה. מטפל זר שיצא לחופש בחג זכאי למשכורתו החודשית הרגילה. במידה והמטפל נעתר לבקשתכם ועובד בימי החג, יש לשלם לו תוספת תשלום.

עובדת אשה

על מטפלת זרה שהיא אשה חל גם חוק עבודת נשים, הקובע בין היתר איסור לפטרה במהלך היריון, במהלך חופשת לידה ובמהלך 60 הימים ולאחריה, אלא אם ניתן אישור ממשרד התמ"ת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

ביטוח רפואי

חובה על המעסיק (המטופל) לרכוש ולהסדיר ביטוח בריאות למטפל הזר, באמצעות סוכנות ביטוח. יש למסור למטפל כרטיס ביטוח שיהיה ברשותו בקביעות, גם בימי חופשה, הכולל מספרי טלפון של סוכנות הביטוח. לשכת ההשמה שלכם תוכל לעזור ברכישת הביטוח הרפואי.

דמי הבראה

מטפל שהשלים שנת עבודה אחת, זכאי ל- 5 ימי הבראה בתעריף 378 ₪ ליום, נכון לינואר 2020. בשנים השנייה והשלישית מגיעים לו 6 ימי הבראה בשנה, ובשנים הרביעית עד העשירית – 7 ימים. תעריפי ההבראה מתעדכנים מעת לעת ומומלץ לוודא מהו התעריף המעודכן לפני התשלום למטפל הזר.

ימי מחלה

מטפל שחלה ואינו יכול לעבוד, או שנעדר מפאת אשפוז, זכאי לקבל דמי מחלה כנגד הצגת אישור רפואי. על יום המחלה הראשון לא יקבל המטפל הזר תשלום, על הימים השני והשלישי יקבל 50% משכרו היומי, ומהיום הרביעי ואילך – 100% מהשכר. מטפל זר מתחיל לצבור זכאות לימי מחלה מתחילת עבודתו, יום וחצי לכל חודש עבודה עד למקסימום של 90 יום. אסור לפטר עובד בתקופת מחלה, כל עוד הוא בחופשת מחלה.

הפסקת עבודה

אם המטפל הזר או המעסיק מעוניינים בהפסקת עבודתו של המטפל הזר, על הצד המבקש לסיים את ההעסקה להגיש לצד השני הודעה בכתב על כוונתו לסיימה. משך הזמן מהגשת ההודעה ועד להפסקת העבודה משתנה לפי תקופת העבודה, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

הודעה מוקדמת שעל המעסיק לתת בפיטורי המטפל הזר:

סעיף 3 לחוק קובע כי עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת כמפורט להלן:

 • במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
 • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
 • לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

סעיף 4 לחוק קובע כי עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים כמפורט להלן:

 • מהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
 • במהלך שנת עבודתו השנייה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
 • במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
 • לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

הודעה מוקדמת שעל המטפל הזר לתת למעסיק:

יודגש כי לעובד זר סיעודי המתפטר מעבודתו קיימות תקופות הודעה מוקדמת השונות מאלו בדין הכללי,כמפורט בנוהל מתן הודעה מוקדמת מראש לפני התפטרות שפורסם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

מצ"ב לינק לנוהל

פיצויי פיטורין

עובד (לרבות מטפל זר) שהשלים שנת עבודה ומעלה,זכאי לפיצויי פיטורין אם פוטר או הפסיק את עבודתו בשל סיבה המזכה בפיצויי פיטורין על פי דין.

חישוב גובה הפיצויים

שכר חודשי ברוטו כפול מספר שנות העבודה.
השכר לפיצויים מחושב בהתאם לתקנות פיצוי פיטורים חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים (התשכ"ד 1964). אם מטב משלמת למטפל הזר שכר, בשל זכאותו של הזכאי לגמלת סיעוד- הרי שמטב מבצעת הפרשה למטפל הזר גם עבור פיצויי פיטורין בהתאם להיקף ההעסקה של העובד במטב.
לכן, לאחר שתחשבו את סכום הפיצויים הכולל שיש לשלם למטפל בהתאם להוראות הדין, מטב תעדכן אתכם בדבר סכום הפיטורין שהיא הפרישה- ולכם יישאר לשלם רק את ההפרש.

פנסיה

כל מעסיק בישראל חייב לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיו (מקור).
שיעורי ההפרשה עומדים על 6.5% מהשכר עבור גמל וכן הפרשה של 6% מהשכר עבור פיצויים על חשבון המעביד והפרשה בשיעור של 6% על חשבון העובד עבור גמל, את הסכומים הללו יש להפריש עבורו בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין (צו הרחבה לפנסיה חובה) נדגיש כי ע"פ הדין הקיים נכון לחודש ינואר 2020 המעסיק אינו מחוייב בהפרשת חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו בגין גמל.
את הסכומים שהעובד זכאי להם עבור גמל ופיצויים (ע"ח המעביד).
יש להפקיד לחשבון נפרד נושא ריבית והצמדה על מנת שיעמדו לרשותו כשיסיים את עבודתו.
כדאי להתעדכן בהנחיות שמפרסם משרד התמ"ת בעניין.
מטב מפרישה את הסכומים הנדרשים בגין השכר שהיא משלמת לעובד בהתאם לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) התשע"ו- 2016 החל מיום 1.11.2016 לזכות העובד הזר ישנם סכומים צבורים בפיקדון שהופקדו על ידי מטב בהתאם להוראות התקנות.

ביטוח לאומי

המעביד חייב לבטח את המטפל במוסד לביטוח לאומי.
שיעור התשלום הוא 2% משכר הברוטו, אותו משלמת המשפחה. את התשלום מבצעים ישירות לביטוח הלאומי.
מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים עובד זר באמצעות חברת סיעוד , ומשלמים לו שכר ,נוסף על השכר שמקבל המטפל מחברת הסיעוד, בסכום שאינו עולה על 5,500 ש"ח לחודש (החל מיום 1.4.2018), יהיו פטורים מלשלם דמי ביטוח לאומי על שכרו של המטפל בכפוף לעמידה בתנאים של הביטוח הלאומי.
כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח,על מקבל הגמלה לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי (גם אם בפועל אינו משלם דמי ביטוח) וכן עליו לשלם את שכר המטפל הזר בהעברה בנקאית לחשבונו או בהמחאה לפקודת המטפל הזר.
הדרך המהירה והיעילה להירשם כמעסיק היא למלא טופס פתיחת תיק להעסקת עובדים במשק בית באתר התשלומים ולשלוח אותו באופן מקוון.
דרך אחרת היא למלא טופס הודעה על העסקת עובד משק בית ולהעבירו לסניף הקרוב למקום מגוריו של המעסיק.

תקיפה מינית

החוק בישראל אוסר על תקיפה/ הטרדה מינית, ובכלל זאת איום לפטר עובד/ת אם תסרב למגע מיני,הצעות בעלות אופי מיני, וכמובן מגע מיני לא רוצי או חשיפת אזורי גוף פרטיים בפני העובד/ת.

איסור החזקה בדרכון של עובד זר

אסור למעסיק להחזיק בדרכונו של העובד- הדבר מהווה עבירה פלילית.

דמי כיס

דמי הכיס נחשבים מקדמה עבור שכרו החודשי של המטפל והם חלק בלתי נפרד מהשכר החודשי שלו. נהוג לתת למטפל 100 ש"ח לשבוע לקראת היום החופשי, אך זו אינה חובה.