הנחיות לעבודת המטפלות והמטפלים – התמודדות עם נגיף הקורונה