המלצות לבני משפחה שמעסיקים מטפלים זרים בימי המלחמה