הזדקנות בקהילה- מבט לעתיד מקצועות הטיפול

הזדקנות בקהילה – מבט לעתיד מקצועות הטיפול

כנס משותף לעמותת מטב וביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, לזכר עמי ברגמן ז"ל