הודעה למטפלים הזרים בענף הסיעוד- עלייה בתחלואה- קורונה