מכתב למטפלים הזרים בענף הסיעוד- עברית, אנגלית ורוסית 12.7.2020