הודעה חשובה חיסוני קורונה לעובדים זרים בענף הסיעוד 24.12.2020