קול קורא

מועד הגשת הבקשות להשתתפות והשקעה חברתית תם
תודה רבה לכל הפונים.

קול קורא למיזמים ופרויקטים להפגת בדידות וחיזוק תחושת מוגנות בקרב אזרחים ותיקים לאור השלכות מגפת הקורונה

חזון עמותת מטב הוא להבטיח את הזכות של אזרחים ותיקים לבחור להזדקן בבית ובקהילה בכבוד ובאיכות חיים. ב-60 השנים האחרונות מטב מתמחה במתן ופיתוח שירותי טיפול ורווחה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים: טיפול סיעודי ביתי, הפעלת מועדונים ומרכזי יום, הקמה והפעלה של "קהילות תומכות" וכמובן פרויקטים להפגת בדידות.

האתגרים הניצבים בפני האזרחים הוותיקים מחייבים אותנו להיות יצירתיים וגמישים, כדי שנוכל לתת מענה לצרכים הרבים ולפתח כלים חדשניים וטכנולוגיים לשירות האזרחים הוותיקים.
תקופת הקורונה מחדדת אפילו יותר את האתגרים הרבים שעומדים בפנינו. החובה לשמור על מרחק חברתי חשובה מאד עבור כולנו, אך עבור אזרחים ותיקים היא מגדילה מאד את הבדידות, משנה את ההרגלים של היציאה מהבית והמפגשים החברתיים ומעצימה את הפגיעה באיכות החיים

וכאן בדיוק אתם נכנסים לתמונה.

יש לכם יוזמה שנועדה לעזור לאזרחים ותיקים בתקופת הקורונה? העמותה שלכם מפעילה פרויקט שנותן מענה למוגנות של ותיקים בבית? אנחנו במטב רוצים לעזור ולהשתתף.
אנחנו מאמינים שביחד נוכל להיות טובים יותר ?