הבהרה הנוגעת ללינת עובדים זרים סיעודיים מחוץ לבית המטופל ביום המנוחה 8.5.2020 – Important Information for Foreign Caregivers- Corona Restrictions on Weekly Rest Days