הרחבת פעילותה של עמותת מטב: תעסוקת מבוגרים

לאחרונה הרחיבה עמותת מטב את פעילותה.
כך שבנוסף לסל השירותים הרחב והפרויקטים הרבים שמטב מפעילה למען אוכלוסיית המבוגרים בישראל מטב תחל גם לפעול בתחום תעסוקת המבוגרים.

פעילותה של מטב בתחום חשוב זה תעשה באמצעות שיתוף פעולה בין מטב, לבין עמותת והדרת במסגרת פרויקט "דרוש ניסיון" הבא לתת מענה בתחום תעסוקת מבוגרים ופועל לקידום וטיפול באתגרי התעסוקה של ישראלים בגילאי 60+ ומופעל גם בשיתוף המשרד לשוויון חברתי.

מצ"ב כתבה נרחבת ומקיפה בנושא תעסוקת מבוגרים בישראל אשר פורסמה ב"מאקו".

הכוללת ראיון עם ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב ובה התייחסות גם לשיתוף הפעולה של מטב עם עמותת והדרת.