הגיע הזמן להכיר בטיפול סיעודי כמקצוע

ענף הסיעוד משווע לידיים עובדות.
ללא הכשרה מקצועית אחידה, סדורה וארוכה, קביעת מסגרת השתלמויות מקצועיות, שינוי מערך התשלום והכרה מקצועית – הקשישים ובני משפחתם ימשיכו לחכות למטפלים סיעודיים.

צפו במאמר דעה של ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב שהתפרסמה בוואלה חדשות.