'הארץ': כתבה על קצב הצמיחה של אוכלוסיית הקשישים

כתבה ב'הארץ', שעוסקת בקצב הצמיחה של אוכלוסיית הקשישים בישראל.
והפעולות שעל פי ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, הכרחיות ליצירת מדיניות מקיפה שיכולה לגרום ל:
צמצומו של אי השווין הכלכלי ומצד שני לטפל בנושאי הדיור והתעסוקה בגיל השלישי.

צילום כתבה בעיתון 'הארץ'