אגרת 415 לה- התמודדות עם נגיף הקורונה פניה למטפלים, 27.1.21- אנגלית