תנאי שימוש ביישומון המידע של מטב

מטב מתייחסת ברצינות רבה למידע האישי אודות מטופליה ומצפה ממך לנהוג באותה צורה.
בעת השימוש בשירות יש לשמור על צנעת הפרט של המטופל ולנהוג בדיסקרטיות מלאה.
עליך לוודא שהשימוש שלך בשירות נעשה בצורה מבוקרת וללא נוכחותם של זרים.
יש לשמור על פרטי הגישה לשירות בסוד ולהימנע מלהעביר אותם לאחרים.
יש להימנע מלהשאיר את השירות פתוח על מכשירך בעת שהמכשיר נותר ללא השגחה.

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המטופל וקיבלת את אישור המטופל להשתמש בשירות, או שהנך מורשה על פי דין, כאפוטרופוס של המטופל, להשתמש בשירות.

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש ביישומון המידע ("השירות") של מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה (ע.ר. 580041051, "מטב").
השירות מאפשר לך לקבל מידע אודות הטיפול שאנו מעניקים למטופל שהנך קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה, או שמונית על פי דין לאפוטרופוס שלו ("המטופל").

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו – בעלי השירות, מטב והוא קובע את התנאים לשימוש בשירות.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך בשירות.
אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש בשירות.
אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

בכל עת ניתן לפנות אלינו ל: matav@matav.org.il  בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות, של האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות בשירות.
אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בשירות עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים.
במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם יסתיימו חשבונך והרשות שניתנה לך להשתמש בשירות.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

השימוש בשירות ומגבלותיו

ניתנת לך הרשות להשתמש בשירות אך ורק לשם עיון במידע אודות המטופל לצורך מעקב אחר הטיפול שאנו מעניקים למטופל.
אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד.
אין להשתמש, להעביר או לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים.
בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

אין להעתיק את תכני השירות, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני השירות בכל דרך שהיא.

אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת השירות.

אין לקשר לתוכן בשירות המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא.
בקישור לדפי אינטרנט של השירות, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של השירות, כפי שהם במקורם.

אין לגשת לשירות או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה בשירות, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך השירות.

ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת מראש, אין להשתמש בשירות למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של השירות וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת השירות, עקיפת מנגנוני ההגנה של השירות, ביצוע מניפולציות בפעילות השירות, גישה שיטתית למחשבי השירות באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת:
'bots' ו – 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של השירות שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.

אין להשתמש בשירות לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.

אין לקשר לשירות מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

רישום

השימוש בשירות זמין למשתמשים רשומים בלבד.
בתום תהליך הרישום והאימות נפעיל את חשבונך, ויתאפשר לך להשתמש בשירות ולעיין במידע אודות המטופל.

אנו רשאים לשלוח לך הודעות הנוגעות לרישום ולשימוש שלך בשירות, למשל, עם קבלת מידע חדש אודות המטופל.

בכל עת, אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך בשירות.

אנו רשאים לבטל את הרישום שלך לשירות או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, בשירות, או בנו – בעלי השירות, או במי מטעמנו, או אם פעילותך בשירות מפרה צו בית משפט או הוראה מחייבת של רשות, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

זמינות

ככלל, השירות נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב ומכשיר סלולארי המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהשירות יהיה זמין בכל עת.
יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לשירות מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על השירות ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על השירות בלבד והם אינם חלים על שירותים ואתרים אחרים המקושרים לשירות זה.
איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם.
הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו ל: matav@matav.org.il  ולדווח על קישור לשירות אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים.
אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לשירות המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

ביטול השירות

הנך רשאי לבטל את קבלת השירות בכל עת.

קניין רוחני

השירות כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד.
כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר.
מלוא הזכויות בתכנים אלה (למעט בתכנים שמשתמשים העלו לשירות) בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם בשירות.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש בשירות, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות בשירות ואין להרשות לאחרים לעשות בשירות ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש.
הסימנים © ו – ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות.
אין לשבש את הצגתם.

אחריות

השימוש שלך בשירות וחשיפתך למידע בשירות, ובכלל זה למידע ושירותים המסופקים על ידי אחרים באמצעות השירות, נעשה על אחריותך בלבד.
איננו נוטלים כל אחריות לפעילות בשירות, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון, עדכני וחוקי.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות השירות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של השירות, מערכות התוכנה של השירות, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים בשירות ועוד.
תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בשירות ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית.
יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

הפרה ושיפוי

אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את בעלת השירות, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מייד עם דרישתם עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.

שינויים

מעת לעת נוכל לערוך שינויים בשירות, לרבות היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו.
אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות השירות, בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן.

דין

הדין החל על השימוש בשירות, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין הנהלת השירות בקשר עם השימוש בשירות.

עודכן לאחרונה בתאריך: 4.9.17.